قالب وبلاگ
[ سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 ] [ 13:42 ] [ فرزانه باستان ]
: سوزد و گرید و افروغ شود

هر که خندد به شب تار کسی.

 

[ جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ] [ 17:59 ] [ علی کهندل شیرازی ]
حتی شنیده ام

بارانی آمده است و به راه اوفتاده سیل 

هر جا که مرز بوده و خط ، پاک شسته است 

چندان که شهربند قرق ها شکسته است 

و همچنین شنیده ام آنجا 

باران بال و پر 

می بارد از هوا 

دیگر بنای هیچ پلی بر خیال نیست 

کوته شده است فاصله دست و آرزو

حتی نجیب بودن و ماندن ، محال نیست

بیدار راستین شده خواب فسانه ها 

مرغ سعادتی که در افسانه می پرید

هر سو زند صلا

کای هر کی ! بیا

زنبیل خویش پر کن ، از آنچت آرزوست

و همچنین شنیده ام آنجا

چی؟

لبخند می زنی؟

من روستاییم ، نفسم پاک و راستین

باور نمی کنم که تو باور نمی کنی 

آری ، حکایتی است 

شهری چنین که گفتی ، الحق که آیتی است 

اما 

من خواب دیده ام

تو خواب دیده ای 

او خواب دیده است 

ما خواب دی ...

بس است.

                                                                    مهدی اخوان ثالث

[ جمعه هجدهم مهر 1393 ] [ 11:33 ] [ علی کهندل شیرازی ]
: بیهوده مناز که مقصد خاک است!

 

[ جمعه هجدهم مهر 1393 ] [ 10:18 ] [ علی کهندل شیرازی ]
: کاش یکی بود که با یکی بود!

[ جمعه هجدهم مهر 1393 ] [ 10:17 ] [ علی کهندل شیرازی ]
: تا حرف از صداقت شد , صدات قطع شد !

[ جمعه هجدهم مهر 1393 ] [ 10:9 ] [ علی کهندل شیرازی ]
 
از نامه رستم فرخزاد به برادرش
در شاهنامه حکیم توس
 
 
 
 
چنين است و کاري بزرگست پيش
همي سير گردد دل از جان خويش
همه بودنيها ببينم همي
وزان خامشي برگزينم همي
بر ايرانيان زار و گريان شدم
ز ساسانيان نيز بريان شدم
دريغ اين سر و تاج و اين داد و تخت
دريغ اين بزرگي و اين فر و بخت
کزين پس شکست آيد از تازيان
ستاره نگردد مگر بر زيان
چنين است گفتار و کردار نيست
جز از گردش کژ پرگار نيست
 
 
 
 
 
 

ادامه مطلب
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 17:25 ] [ علی کهندل شیرازی ]
 
از نامه رستم فرخزاد به برادرش
در شاهنامه حکیم توس
 
 
 
 
ز پيمان بگردند واز راستي                      گرامي شود کژي و راستي
پياده شود مردم جنگجوي                       سوار آنک لاف آرد و گفت وگوي    
کشاورز جنگي شود بي هنر                   نژاد و هنر کمتر آيد ببر
ربايد همي اين ازآن آن ازين                     ز نفرين ندانند باز آفرين
نهان بدتر از آشکارا شود                        دل شاهشان سنگ خارا شود
بدانديش گردد پدر بر پسر                       پسر بر پدر هم چنين چاره گر
شود بنده بي هنر شهريار                      نژاد و بزرگي نيايد به کار
به گيتي کسي رانماند وفا                     روان و زبانها شود پر جفا
از ايران وز ترک وز تازيان                         نژادي پديد آيد اندر ميان
نه دهقان نه ترک و نه تازي بود               سخنها به کردار بازي بود
همه گنجها زير دامن نهند                      بميرند و کوشش به دشمن دهند
بود دانشومند و زاهد به نام                    بکوشد ازين تا که آيد به کام
چنان فاش گردد غم و رنج و شور            که شادي به هنگام بهرام گور
نه جشن ونه رامش نه کوشش نه کام        همه چاره ورزش و ساز دام
پدر با پسر کين سيم آورد                      خورش کشک و پوشش گليم آورد
زيان کسان از پي سود خويش                 بجويند و دين اندر آرند پيش
نباشد بهار و زمستان پديد                      نيارند هنگام رامش نبيد
چو بسيار ازين داستان بگذرد                  کسي سوي آزادگي ننگرد
بريزند خون ازپي خواسته                       شود روزگار مهان کاسته
 
 
 
 
 
 
[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 17:25 ] [ علی کهندل شیرازی ]

سلام

1-    آرزوی سلامتی و کامیابی برای همه ی دوستان.

2-    دروسی که نواریون خواهند داشت : درمان 1 ؛ شیمی دارویی 2 ؛ کنترل میکروبی ؛ فارماسیوتیکس 4 ؛ سم شناسی

3-    گروه های نویسندگان تغییرات اندکی داشته است. لیست گروه های نویسندگان و دروسی که خواهند نوشت و همچنین ترتیب و برنامه را در انتها مشاهده خواهید کرد.

4-    لطفا هر کس کار خود را انجام دهد و از جابجایی هر از گاهی بین دروس خودداری کنید. ضمنا حتی الامکان از جابجایی مسئولیت داخل گروه هم اجتناب کنید (نویسنده نویسنده باشد و تایپیست تایپیست!)

5-    به طور پیش فرض هر گروه 5 نواریون خواهد نوشت. البته ممکن است در مواردی معدود ششمین نواریون هم نصیب گروه شود.

6-     همه ی گروه با هم هماهنگ باشد؛ یعنی آن طور نباشد که یک نویسنده بگوید من نوشته ام و همکارم ننوشته و انتظار داشته باشد از وی سلب مسئولیت شده باشد. همه ی گروه به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته می شوند. دقت کنید : همه ی گروه با هم! در سختی و آسانی!

7-    زمان تحویل نواریون یک هفته است (کاملا مناسب و کارشناسی شده). بیایید دست در دست هم دهیم به مهر و همدیگر را اذیت نکنیم و جریمه نشویم و از یک هفته زمانمان به خوبی استفاده کنیم و کلا خوب باشیم.

8-    گروه های پخش به روال سابق خواهد بود.

9-    نحوه ی نگارش نواریون (فونت، استفاده از سربرگ و امثال این) مانند سابق خواهد بود.

لیست گروه های نویسندگان و دروسی که خواهند نوشت و همچنین ترتیب و برنامه در ادامه ی مطلب.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 ] [ 17:42 ] [ محسن رنجبر ]
[ جمعه سی و یکم مرداد 1393 ] [ 16:5 ] [ علی کهندل شیرازی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

رشته داروسازی سرحلقه درمان همه بیمارانی است که چشم امید به داروهای مؤثر، کم ضرر و پر اثر دوخته‌اند. ابزار مداوا که دارو بخشی از آن است، نقش خود را به خوبی ایفا می‌کند و رشته داروسازی همان علمی است که در ساخت و تولید دارو و دادن اطلاعات داروئی خدمات ارزنده‌ای را ارائه می‌دهد
امکانات وب